Studium wykonalności projektu jest narzędziem służącym do komunikacji i udzielania informacji o projekcie. Komunikacja ta zachodzi pomiędzy wnioskodawcą a instytucją, która organizuje konkurs. Studium wykonalności jest również dokumentem wyjściowym, na podstawie, którego wypełniany jest wniosek o udzielenie dofinansowania….