Za kilka dni zacząć można składać wnioski o dofinansowanie projektu, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Można to uczynić w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku, przy czym, w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 16:00:00….