Tag: przedsiębiorczość

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Za kilka dni zacząć można składać wnioski o dofinansowanie projektu, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Można to uczynić w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku, przy czym, w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 16:00:00….
Co będzie, jeśli Unia przykręci nam kurki z dotacjami?

Dotacje dla firm, a także te, udzielane innym podmiotom i organizacjom (o czym więcej pod linkiem) są niewątpliwie namacalnym dowodem na to, że warto było wstąpić w struktury Unii Europejskiej. Skorzystaliśmy na tym wszyscy w sposób pośredni, bądź też bezpośredni stając się beneficjentami środków unijnych. Nie mniej jednak, warto pamiętać o tym, że dotacje nie…
Najważniejsze elementy w planie biznesowym

Ubiegając się o dotacje unijne poznań dla prowadzonej działalności, bardzo często wymaganym dokumentem, który należy załączyć razem ze składanym wnioskiem jest plan biznesowy (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Biznesplan). Konstrukcja takiego dokumentu zależy od przypadku, ale najczęściej jest to analiza płynności finansowej firmy wraz z opisem konkretne szczegółów wdrażania planowanej inwestycji, która ma być finansowana z tych środków….