Tag: ocena wykonalności projektu

Analiza opłacalności i wykonalności projektu

Studium wykonalności jest bardzo rozległym dokumentem, którego ze względu na ilość zawartych w nim informacji nie da się opracować w przeciągu kliku dni. To długie tygodnie mozolnego liczenia, analizowania i sprawdzania danych. To dokument, w którym znajdują się elementy biznes planu, ale także również bardzo drobiazgowa analiza wykonalności przedsięwzięcia od strony technicznej, czy też analiza…
Czym jest studium wykonalności projektu i w jakim celu się je opracowuje?

Studium wykonalności projektu jest narzędziem służącym do komunikacji i udzielania informacji o projekcie. Komunikacja ta zachodzi pomiędzy wnioskodawcą a instytucją, która organizuje konkurs. Studium wykonalności jest również dokumentem wyjściowym, na podstawie, którego wypełniany jest wniosek o udzielenie dofinansowania….