W studium wykonalności należy przedstawić zmianę kosztów operacyjnych inwestora wywołanych realizacją przedsięwzięcia na podstawie kalkulacji różnicy w kosztach pomiędzy wariantem realizacji przedsięwzięcia a wariantem bazowym, czyli opcją, gdy zaniechane zostanie zrealizowanie danego przedsięwzięcia (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/)….