Tag: dotacje z urzędu pracy

Jak otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Dotacje dla firm (więcej) przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy cieszą się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza ze względu na fakt, że stosunkowo prosto można je pozyskać. Proces zdobywania dofinansowania z urzędu pracy jest procesem nieskomplikowanym i nieporównywalnie krótszym, jak okazuje się, bowiem w praktyce, przy sprzyjających warunkach całość działań z tym powiązanych może zamknąć się w zaledwie trzydziestu…
Co trzeba zrobić, by otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Aby móc otrzymać dotacje dla firm z Urzędu Pracy, trzeba przede wszystkim mieć status osoby bezrobotnej (więcej na stronie: http://www.strategor.pl/). Jeśli spełni się ten wymóg i ma status bezrobotnego, należy złożyć w swoim Urzędzie Pracy wniosek o przyznanie takiej dotacji….