W lutym, a więc już za dwa miesiące ogłoszony zostanie nowy nabór wniosków, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich firm, w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na…