Tag: biznes

Ubieganie się o przyznanie dotacji a zawieszenie działalności

Przedsiębiorcy z różnych względów decydują się na zawieszenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zawieszenie prowadzenia firmy pociąga za sobą określone konsekwencje. Główną przesłanką skłaniającą przedsiębiorców do podjęcia takiego, a nie innego kroku jest najczęściej utrata płynności finansowej. W takim przypadku, zamiast decydować się na podjęcie tak radykalnych kroków jak zamknięcie firmy, można zawiesić działalność, zmniejszając…




Skuteczne poszukiwanie partnerów biznesowych

Bez wątpienia, kluczowym elementem w działaniu każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, są kontakty z partnerami biznesowymi. Jak zapewnia konsulting poznań, o tym czy współpraca układa się dobrze i bez problemów, decyduje przede wszystkim dopasowanie wzajemnych preferencji tych podmiotów….