Jak otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Dotacje dla firm (więcej) przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy cieszą się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza ze względu na fakt, że stosunkowo prosto można je pozyskać. Proces zdobywania dofinansowania z urzędu pracy jest procesem nieskomplikowanym i nieporównywalnie krótszym, jak okazuje się, bowiem w praktyce, przy sprzyjających warunkach całość działań z tym powiązanych może zamknąć się w zaledwie trzydziestu…
Co trzeba zrobić, by otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Aby móc otrzymać dotacje dla firm z Urzędu Pracy, trzeba przede wszystkim mieć status osoby bezrobotnej (więcej na stronie: http://www.strategor.pl/). Jeśli spełni się ten wymóg i ma status bezrobotnego, należy złożyć w swoim Urzędzie Pracy wniosek o przyznanie takiej dotacji….
Studium wykonalności projektu – korzyści płynące z jego opracowania

Coraz powszechniej opracowywane jest studium wykonalności projektu. Jest to dokument sporządzany w przy projektowaniu przedsięwzięć, których wymiar komercyjny jest w jakimś stopniu ograniczony, a zatem trudno jest go jednoznacznie wyznaczyć….
Prawidłowa realizacja projektu od strony finansowej

Rozliczanie projektów unijnych może przysporzyć nie lada trudności, zwłaszcza, gdy nie wykazano się z wyprzedzeniem należytą zapobiegliwością (więcej na tej stronie www). Musimy wiedzieć o tym, że bardzo ważną rolę w procesie prawidłowej finansowej realizacji projektu odgrywa sposób, w jaki prowadzona jest księgowość firmy, która uzyskała takie dofinansowanie. Księgowość taka znacząco różni się od codziennych…
Co będzie, jeśli Unia przykręci nam kurki z dotacjami?

Dotacje dla firm, a także te, udzielane innym podmiotom i organizacjom (o czym więcej pod linkiem) są niewątpliwie namacalnym dowodem na to, że warto było wstąpić w struktury Unii Europejskiej. Skorzystaliśmy na tym wszyscy w sposób pośredni, bądź też bezpośredni stając się beneficjentami środków unijnych. Nie mniej jednak, warto pamiętać o tym, że dotacje nie…
Czym jest studium wykonalności projektu i w jakim celu się je opracowuje?

Studium wykonalności projektu jest narzędziem służącym do komunikacji i udzielania informacji o projekcie. Komunikacja ta zachodzi pomiędzy wnioskodawcą a instytucją, która organizuje konkurs. Studium wykonalności jest również dokumentem wyjściowym, na podstawie, którego wypełniany jest wniosek o udzielenie dofinansowania….