Kategoria: Dotacje dla firm

Ubieganie się o przyznanie dotacji a zawieszenie działalności

Przedsiębiorcy z różnych względów decydują się na zawieszenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zawieszenie prowadzenia firmy pociąga za sobą określone konsekwencje. Główną przesłanką skłaniającą przedsiębiorców do podjęcia takiego, a nie innego kroku jest najczęściej utrata płynności finansowej. W takim przypadku, zamiast decydować się na podjęcie tak radykalnych kroków jak zamknięcie firmy, można zawiesić działalność, zmniejszając…
Jak otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Dotacje dla firm (więcej) przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy cieszą się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza ze względu na fakt, że stosunkowo prosto można je pozyskać. Proces zdobywania dofinansowania z urzędu pracy jest procesem nieskomplikowanym i nieporównywalnie krótszym, jak okazuje się, bowiem w praktyce, przy sprzyjających warunkach całość działań z tym powiązanych może zamknąć się w zaledwie trzydziestu…
Co trzeba zrobić, by otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Aby móc otrzymać dotacje dla firm z Urzędu Pracy, trzeba przede wszystkim mieć status osoby bezrobotnej (więcej na stronie: http://www.strategor.pl/). Jeśli spełni się ten wymóg i ma status bezrobotnego, należy złożyć w swoim Urzędzie Pracy wniosek o przyznanie takiej dotacji….
Co będzie, jeśli Unia przykręci nam kurki z dotacjami?

Dotacje dla firm, a także te, udzielane innym podmiotom i organizacjom (o czym więcej pod linkiem) są niewątpliwie namacalnym dowodem na to, że warto było wstąpić w struktury Unii Europejskiej. Skorzystaliśmy na tym wszyscy w sposób pośredni, bądź też bezpośredni stając się beneficjentami środków unijnych. Nie mniej jednak, warto pamiętać o tym, że dotacje nie…