Kategoria: Badania na rynek

Badania na rynek – za chwilę nowy nabór wniosków

W lutym, a więc już za dwa miesiące ogłoszony zostanie nowy nabór wniosków, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich firm, w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na…
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Za kilka dni zacząć można składać wnioski o dofinansowanie projektu, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Można to uczynić w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku, przy czym, w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 16:00:00….