Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Za kilka dni zacząć można składać wnioski o dofinansowanie projektu, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Można to uczynić w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku, przy czym, w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 16:00:00.

W Poddziałaniu Badania na rynek, dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

Autor zdjęcia: ARBRE ÉVOLUTION

Wnioski składane mogą być wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, z którego skorzystać można za pośrednictwem strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki

W Poddziałaniu Badania na rynek (o którym więcej także tutaj: http://www.strategor.pl/), dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Prace te przeprowadzone mogą być przez wnioskodawcę samodzielnie, bądź też na jego zlecenie. Spełniony musi być jednak warunek, by prowadziły one do wprowadzenia na rynek nowych, lub też znacząco ulepszonych:

 • produktów, 
 • wyrobów
 • albo usług. 

W ramach projektów przedmiotem dofinansowania mogą być:

Dofinansowanie w ramach konkursu uzyskać mogą przy tym wyłącznie podmioty spełniające kryteria stawiane mśp, czyli:

 • mikroprzedsiębiorcy, 
 • mali przedsiębiorsy, 
 • średni przedsiębiorcy. 

Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwoty przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek, przedstawiają się następująco:

 • dla przedsiębiorstw posiadających swoją siedzibę w województwie mazowieckim – 99 460 000,00 złotych 
 • dla przedsiębiorstw posiadających swoją siedzibę w województwie innym niż województwo mazowieckie – 900 540 000,00 zł.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wyznaczona została na poziomie 10 000 000 złotych, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 euro, gdzie: 
 • na eksperymentalne prace rozwojowe uzyskać można dofinansowanie w kwocie 1 000 000 złotych,
 • a na usługi doradcze 1 000 000 złotych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi z kolei 20 000 000 złotych, gdzie przewidziano:

 • na eksperymentalne prace rozwojowe – 450 000 złotych, 
 • na usługi doradcze- 500 000 złotych. 
 • Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi z kolei: 
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, 
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców. 

Maksymalna intensywność dofinansowania związana z ponoszeniem wydatków na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.