Co trzeba zrobić, by otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Aby móc otrzymać dotacje dla firm z Urzędu Pracy, trzeba przede wszystkim mieć status osoby bezrobotnej (więcej na stronie: http://www.strategor.pl/). Jeśli spełni się ten wymóg i ma status bezrobotnego, należy złożyć w swoim Urzędzie Pracy wniosek o przyznanie takiej dotacji.

Wniosek o przyznanie dotacji

Aby móc otrzymać dotacje dla firm z Urzędu Pracy, trzeba przede wszystkim mieć status osoby bezrobotnej

Autor zdjęcia: markus spiske

Warto przy tym zaznaczyć, że każdy urząd ma inny wniosek. Z pewnością jednak, niezależnie gdzie go składamy, należy w nim opisać swój pomysł na własny biznes, a zwłaszcza:

  • przedstawić szczegółowo planowane do poniesienia wydatki,
  • wykazać posiadane przez siebie kwalifikacje (służy to temu, by dowieźć, że powierzenie nam pieniędzy jest celowe, ponieważ spełniamy wszystkie przesłanki ku temu, by odnieść sukces rynkowy). 

W praktyce, wszystkie informacje dotyczące tego, co powinno się znaleźć we wniosku i jak go należycie wypełnić, znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Pracy. Można także zwrócić się o pomoc do pracowników takiego urzędu, którzy również służą swoją pomocą w tym zakresie.

Gdy wniosek zostanie złożony (co potwierdzone zostanie przybiciem pieczęci urzędowej z datą), musimy czekać. Urząd ma trzydzieści dni na ustosunkowanie się do naszego wniosku. Jeśli dopisze nam szczęście i przejdziemy pozytywnie proces weryfikacji, a urząd dysponuje akurat środkami na dotacje dla firm – zostanie nam ona przyznana i to na ogół przed upływem wspomnianych wcześniej trzydziestu dni.
Na ogół dzieje się jednak tak, że urząd przejściowo nie ma wolnych środków. Wówczas poinformowani zostaniemy o tym, że musimy poczekać na nie w kolejce. Wcześniej, czy później pieniądze jednak zostaną nam przyznane. Z pewnością warto na nie czekać.