Analiza opłacalności i wykonalności projektu

Studium wykonalności jest bardzo rozległym dokumentem, którego ze względu na ilość zawartych w nim informacji nie da się opracować w przeciągu kliku dni. To długie tygodnie mozolnego liczenia, analizowania i sprawdzania danych. To dokument, w którym znajdują się elementy biznes planu, ale także również bardzo drobiazgowa analiza wykonalności przedsięwzięcia od strony technicznej, czy też analiza oddziaływania społecznego i oddziaływania projektu na środowisko.

W jakich sytuacjach przygotowuje się studium wykonalności?

Studium wykonalności jest bardzo rozległym dokumentem, którego ze względu na ilość zawartych w nim informacji nie da się opracować w przeciągu kliku dni

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Studium wykonalności jest dokumentem, który wymagany jest przede wszystkim przy wszystkich tych inwestycjach, które finansowane są w formule Project finance. Wymagany jest przy ubieganiu się o dotacje, pożyczki i kredyty – tam gdzie potrzebne jest uzyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Studium wykonalności opracowuje się także dla inwestycji infrastrukturalnych , realizowanych w sektorze publicznym.

Po co opracowuje się studium wykonalności?

W praktyce, studium wykonalności opracowuje się, po to, by dostarczyć szczegółowe dane i informacje na temat planowanego przedsięwzięcia i jego oddziaływania społeczno, ekonomiczno-środowiskowego. Dzięki niemu można dostarczyć informacji, które są niezbędne do podjęcia decyzji o tym czy rozpoczynać inwestycję, czy ją odrzucić.
Aby studium wykonalności było miarodajne, porusza się w nim:

  • zagadnienia dotyczące rynku na którym ma on funkcjonować,
  • kwestie techniczne projektu,
  • kwestie finansowo – ekonomiczne projektu,
  • kwestie oddziaływania społecznego,
  • i kwestie związane z oddziaływaniem projektu na środowisko naturalne (więcej).