Sporządzając studium wykonalności, należy zadbać o to, by w przejrzysty i skrupulatny sposób przedstawiać podstawowe informacje o projekcie. Należy, więc wskazać:…