Rozpatrując studium wykonalności w kontekście znaczenia poszczególnych słów dojść możemy do następujących wniosków:…