Przy wdrażaniu projektu finansowanego ze środków strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwłaszcza przy dużych inwestycjach, mamy do czynienia z dokumentem zwanym studium wykonalności. Dokument ten najczęściej tworzony jest przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunalnych….