Ubiegając się o dotacje unijne poznań dla prowadzonej działalności, bardzo często wymaganym dokumentem, który należy załączyć razem ze składanym wnioskiem jest plan biznesowy (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Biznesplan). Konstrukcja takiego dokumentu zależy od przypadku, ale najczęściej jest to analiza płynności finansowej firmy wraz z opisem konkretne szczegółów wdrażania planowanej inwestycji, która ma być finansowana z tych środków….