Przy sporządzaniu studium wykonalności projektu spełnione muszą być ściśle określone warunki, w tym w szczególności:…